Upravni odbor

Upravni odbor kluba:

Mensur Sinanović – Predsjednik
Haris Mujanović – Podpredsjednik
Nermin Đaferović – član
Semir Muhić – član
Emir Zvekić – član
Adis Humkić – član
Haris Galijašević – član
Adnan Mešić – član

Generalni sekretar: Emir Gluhić

Predsjednik Skupštine: Mehmedalija Čolaković

Mensur Sinanović

Mensur Sinanović, trenutni predsjednik UO RK Krivaja Zavidovići, rođen je 1960. godine u Zavidovićima.

Po zanimanju je profesor fizičke kulture. Obnašao je funkciju ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona 2014 – 2018.

Trenutno uposlen u JU Gimnazija Rizah Odžečkić u Zavidovićima